Gruntowa instalacja przeciwoblodzeniowa

|

Gruntowa instalacja przeciwoblodzeniowa

Instalując kable grzejne w miejscach przeznaczonych do zapobiegania przed gromadzeniem się śniegu i oblodzeniem, należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo oraz koszty instalacji.
Instalacja przeciwoblodzeniowa ma zastosowanie w budownictwie indywidualnym pod chodnikami i drogami dojazdowymi lub w miejscach publicznych takich jak: parkingi, rampy lub chodniki.
Istnieje również możliwość ogrzewania powierzchni asfaltowych stosując kabel grzejny DEVIasphalt DTIK. Projektując instalacje grzewczą, należy wziąć pod uwagę dostępną moc elektryczną.

Co kiedy dostępna moc elektryczna jest ograniczona?

Jeśli dostępna moc jest ograniczona, można:

 1. Zmniejszyć powierzchnię grzewczą, np. układając kable grzejne tylko pod śladami kól.
 2. Podzielić powierzchnię na 2 strefy i nadać priorytety – Devireg 850 III
 3. Zastosować mniej W/m2 niż jest zalecane, jeśli to możliwe.
 4. Nie należy stosować mniej niż 250 W/m2.

Jakie zalety zyskujemy dzięki elektrycznemu systemowi grzewczemu?

 • Bezpieczeństwo ludzi i budynków
 • Brak ręcznego usuwania śniegu
 • Różne nawierzchnie beton, kostka i asfalt.
 • Możliwość dopasowanie do dostępnej mocy

instalacja przeciwoblodzeniowa schodów

Instrukcja montażu systemu przeciwoblodzeniowego:

Sprawdzenie instalacji grzewczej

Po zakończonych pracach montażowych sprawdź rezystancję izolacji kabla i żyły grzejnej, następnie porównaj zmierzone wartości z nominalnymi podanymi na mufie łączeniowej.

Następnym krokiem będzie sprawdzenie termostatu Devireg 850, którego należy sprawdzić zgodnie z załączoną instrukcją. Użytkownik końcowy lub konserwator systemu powinien zostać przeszkolony w zakresie pracy instalacji i jej sterowania. Pamiętaj, aby sprawdzić poprawne działanie instalacji przeciwoblodzeniowej przed rozpoczęciem pory zimowej.

Ważne informacje

 • Nie wolno instalować kabli grzejnych tylko pod piaskiem. Wierzchnia warstwa podłoża musi być twarda, żeby zabezpieczyć kable przed zniszczeniem.
 • Nie wolno montować kabli w temperaturach niższych od -5°C.
 • Nie wolno ciąć i krzyżować kabli grzejnych Deviflex™.
 • Przed i po montażu kabli grzejnych należy sprawdzić wartość rezystancji izolacji oraz żyły grzejnej.
 • Wszystkie podłączenia do sieci elektrycznej muszą być wykonane przez elektryka z uprawnieniami.
 • Zaleca się zamontowanie czujnika gruntowego na warstwie izolacji termicznej (np. styroduru).

Przedłużając przewody zasilające, pamiętaj że:

 • max. spadek napięcia dla całego przewodu może wynosić 5%.
 • prąd upływu dla całej instalacji nie może przekroczyć wartości zadziałania wyłącznika różn.-prąd.

Montując kable grzejne pod nawierzchnią asfaltową zastosuj:

 • kable DEVIapshalt DTIK ułożone w warstwie plastycznego asfaltu
 • kable Deviflex™ DTCE ułożone w 3 cm warstwie piasku, pod warstwą asfalobetonu (kable grzejne nie mogą się stykać z asfaltobetonem).

Termostat z kontrolą temperatury podłoża jest niezbędny w przypadku:

 • Podbudowy z piasku: moc grzewcza maty od 250 W/m2 i kabla od 25 W/m.
 • Podbudowy z betonu/asfaltu: moc kabla grzejnego 30 W/m przy mocy grzewczej instalacji > 500 W/m2 (CC < 6 cm)

Więcej informacji na temat instalacji przeciwoblodzeniowych znajdziesz na naszym portalu firmowym w artykule pod tytułem Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

1 komentarz do “Gruntowa instalacja przeciwoblodzeniowa”

Możliwość komentowania została wyłączona.