Ogrzewanie rynien i dachów

|

Elektryczne ogrzewanie rynien przewodami grzewczymi

Systemy grzejne DEVI mogą być zainstalowane na niemal wszystkich rodzajach dachów. Skutecznie likwidują nagromadzenia śniegu i lodu, zapewniają drożność rynien i zapobiegają uszkodzeniom dachu i fasady spowodowanych przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody. Dodatkowo ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzającą wodę oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu. Kable grzejne powinny być instalowane wzdłuż krawędzi dachu oraz w miejscach, gdzie możliwe jest powstawanie nagromadzeń śniegu i lodu.

Naszym klientom polecamy nowoczesne termostaty Devireg, które zapewniają dużą skuteczność systemu grzejnego przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Termostaty współpracują z zewnętrznymi czujnikami, dzięki którym system może dostosować swą wydajność do aktualnych warunków atmosferycznyc. Włączenie i wyłączenie zasilania następuje w odpowiednio dobranych momentach. Dachowe systemy grzejne instalowane są głownie w rynnach i na skrajnych fragmentach poszycia dachowego, w rynnach wewnętrznych na dachach wielospadowych i w pionowych rurach spustowych. Więcej informacji znajdą państwo na naszym serwisie informacyjnym poświęconym ogrzewaniu dachu.

Jaka moc zainstalowana?

Moc zainstalowana przypadająca na metr kwadratowy powierzchni dachu (W/m2) zależy od rodzaju konstrukcji dachowej oraz lokalnych warunków atmosferycznych. Dachy można podzielić na dwie grupy:

  • Dachy zimne są dobrze izolowane i charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Gdy słońce topi śnieg, na dachu zimnym powstają sople i nawisy śnieżne.
  • Dachy ciepłe są słabo izolowane, a topienie śniegu i lodu następuje w wyniku przenikania ciepła z wnętrza budynku. Woda ze stopionego śniegu spływa w dół i zamarza przy krawędzi dachu.

Sytuacja z dachami ciepłymi występuje często, gdy strych wykorzystywany jest na cele mieszkalne. Z tego powodu moc instalacji rynnowej na dachach ciepłych powinna być wyższa niż na dachach zimnych. Moc kabli grzejnych stosowanych w instalacjach dachowych powinna wynosić 15-25 W/m. W szczytowych partiach dachów pokrytych materiałami palnymi i mięknącymi pod wpływem ciepła (np. papa) moc kabla grzejnego nie powinna przekraczać 20 W/m. W typowych warunkach moc zainstalowana dachowego systemu grzejnego jest zbliżona do mocy stosowanej do ogrzewania konstrukcji naziemnych.

Rynny znajdujące się przy krawędzi dachu wymagają mocy rzędu 30-40 W/m. Uzyskanie takiej mocy może wymagać równoległego ułożenia dwóch odcinków kabla np. DEVIsafe 20T (DTCE).

Ogrzewanie rynien i rur spustowych – Jak wykonać instalację przeciwoblodzeniową?

ogrzewanie rynien i dachówPodczas wykonywania ogrzewania rynien kabel należy układać wzdłuż rynny w obu kierunkach, tak by osiągnąć wymaganą moc cieplną. W większości przypadków wystarczające są dwa odcinki kabla. Rynny i rury spustowe powinny być ogrzewane przez instalację wspólną, w szczególnych przypadkach, przez dwie osobne instalacje.

W rynnach standardowych utrzymanie odpowiedniego odstępu C-C pomiędzy sąsiednimi odcinkami kabla osiąga się za pomocą specjalnych uchwytów montażowych do rynien i rur spustowych, które umożliwiają nieprzesuwne zamocowanie kabla. Stosujemy 3 uchwyty na 1 metr bieżący rynny. W pionowych rurach spustowych zawiesza się łańcuch metalowy na poprzeczce stalowej,  w którym montujemy  uchwyty do rur spustowych (3szt./mb łańcucha). Jeżeli długość kabla wprowadzonego do rury spustowej nie przekracza 50 cm, stosowanie łańcucha nie jest konieczne. W rynnach i korytach niestandardowych kable można mocować np. przy pomocy plastikowej taśmy montażowej lub stalowej DEVIfast.

Jeżeli stosowany będzie kabel grzejny DEVIiceguard 18 z samoczynnym ograniczaniem mocy, na ogół wystarcza ułożenie jednego metra kabla na metr bieżący rynny. Dodatkowo wykonanie instalacji tym przewodem nie wymaga stosowania łańcucha metalowego.

Efekty zastosowania przewodów grzewczych w instalacji przeciwoblodzeniowej

Przedstawiamy Państwu realizację instalacji przeciwoblodzeniowej przy ogrzewaniu rynny kablami grzewczymi. Do instalacji zostały zastosowane kable grzejne DEVIsafe. Całym systemem grzewczym steruje inteligentny termoregulator DEVIreg 850. Dzięki termoregulatorowi, system grzewczy jest wydajny oraz oszczędny. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą. Nasi klienci otrzymują od nas fachową wiedzę jak poprawnie wykonać i sterować instalacją przeciwoblodzeniową.

1 komentarz do “Ogrzewanie rynien i dachów”

Możliwość komentowania została wyłączona.