Elektryczne ogrzewanie schodów

|

Elektryczne ogrzewanie schodów zewnętrznych

Elektryczne ogrzewanie schodów skutecznie likwiduje śliskość i zmniejsza ryzyko niebezpiecznych wypadków. Schody, które mają konstrukcję litą nie potrzebują izolacji termicznej. Przestrzeń pod schodami jest otwarta i narażona na bezpośrednie działanie mrozu. Zaleca się wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej. Ogrzewanie schodów zewnętrznych to koniec z odśnieżaniem i przede wszystkim pełne bezpieczeństwo użytkowania!

elektryczne ogrzewanie schodów zewnętrznych

Kable grzewcze układamy w formie 3-4 przebiegów wzdłuż stopni, zachowując stały odstęp pomiędzy sąsiednimi odcinkami. Następnie zaczynając przy samej krawędzi stopni ( ok.3-5 cm) kabel grzejny montujemy z odstępem co ok. 7-8 cm. Przy obliczaniu wymaganej długości kabla należy wziąć pod uwagę długość 3-4 przebiegów dla każdego stopnia oraz wysokość podstopnic, po których prowadzony będzie kabel grzejny. Kable układa się bezpośrednio na powierzchni schodów z zastosowaniem taśmy montażowej. Następnie zalewa się warstwą betonu o grubości 2-5 cm. Innym sposobem ogrzewania schodów jest montaż ułożonego kabla grzewczego w wcześniej przygotowanej bruździe. Bruzdę zalewamy rzadką masą elastycznego kleju do ogrzewania podłogowego. Ogrzewaniem schodów zewnętrznych możemy sterować prostymi termostatami z czujnikiem powietrznym, umieszczonym pomiędzy kablami grzejnymi lub sterownikiem, w oparciu o czujnik mierzący temperaturę i wilgoć.

Zastosowanie kabla grzewczego DEVIsnow 30T

Jednostronnie zasilane przewody grzejne z ekranem ochronnym, o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. Głównie wykorzystywane przy instalacjach przeciwoblodzeniowych na dachach, rynnach, rurach spustowych czy też przy instalacjach gruntowych.

Więcej informacji na temat kabla grzejnego DEVIsnow znajdziesz w naszym katalogu kabli grzewczych.

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe z zastosowaniem:

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe z zastosowaniem termoregulatora Devireg 850

Powszechnie znane systemy przeciwoblodzeniowe firmy DEVI instalowane na powierzchniach gruntowych i konstrukcjach znajdujących się na zewnątrz budynków obsługiwane są przez nowoczesne termostaty Devireg 850. Zmodernizowane oprogramowanie termostatu umożliwia współpracę z dwoma niezależnymi systemami grzejnymi i czterema czujnikami. Czujniki mogą być instalowane na dachach, w rynnach i rurach spustowych, pod powierzchnią chodników i placów parkingowych oraz w innych miejscach narażonych na oblodzenie i zaleganie śniegu. Jednoczesna współpraca z czujnikami temperatury i wilgotności znacznie zmniejsza zużycie energii oraz poprawia ogólną skuteczność działania systemu grzejnego.

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe z zastosowaniem termoregulatora DEVI – Devireg 330, -10ºC-+10ºC

Termostaty Devireg 330 (-10 … +10 °C) są często stosowane w instalacjach chłodniczych (np. w chłodniach) i przeciwoblodzeniowych (np. do ochrony schodów, drzwi, garaży, rynien, chodników, rurociągów i innych obiektów wymagających dogrzewania). Termostaty w wersji ‑10…+10 °C współpracują z drutowym czujnikiem temperatury umieszczonym w ogrzewanym lub chłodzonym obszarze. Ze względu na uproszczenie układu elektrycznego, funkcja umożliwiająca kontrolowane zmniejszenie temperatury w porze nocnej jest niedostępna.

Przykłady elektrycznie ogrzanych schodów zewnętrznych

Przedstawiamy Państwu przykłady jak można kablami grzejnymi niewielkiej mocy (moc 0,79kW) oraz termoregulatorem devireg 330 wykonać system ogrzewania przeciwoblodzeniowego. Elektryczne ogrzewanie schodów załącza się automatycznie po spadku temperatury poniżej wcześniej ustawionego progu. Dzięki czujnikowi umieszczonemu pomiędzy kablami wyłącza się po uzyskaniu górnej granicy, tj. po usunięciu śniegu lub oblodzenia. Ogrzewanie schodów to przede wszystkim bezpieczeństwo oraz komfort użytkowy.

2 komentarze do “Elektryczne ogrzewanie schodów”

Możliwość komentowania została wyłączona.