Elektryczne ogrzewanie boisk piłkarskich

|

Dlaczego warto ogrzewać boiska piłkarskie?

Ogrzewanie boisk piłkarskich pozwala przedłużyć okres korzystania z boiska i eksploatację poza typowym sezonem. Podgrzewanie płyty boiska umożliwia przygotowanie nawierzchni do właściwego stanu, pozwalającego na rozgrywki piłkarskie w okresach trudnych warunków atmosferycznych (opady deszczu / śniegu). Elektryczne ogrzewanie boisk piłkarskich można stosować zarówno w przypadku nawierzchni trawiastych, jak i sztucznych. Instalację elektrycznego podgrzewania stanowią specjalne kable grzejne wraz z automatyką sterującą.

System elektrycznego ogrzewania boiska można instalować pod istniejącą nawierzchnią (w przypadku naturalnej trawy) lub w trakcie modernizacji płyty (pod naturalną i sztuczną trawą). Montaż kabli grzejnych pod istniejącą nawierzchnią wykonywany jest przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, bez uszkodzenia murawy. W przypadku budowy nowej płyty lub przebudowy istniejącej, kable grzejne układane są w trakcie wykonywania robót budowlanych, w warstwie podbudowy płyty boiska. Ogrzewanie boiska podzielone jest na pięć stref grzewczych, umożliwiając niezależne podgrzewanie każdej z nich. Kable grzejne rozłożone są równomiernie na całej powierzchni na głębokości 15-25cm, w zależności od rodzaju pokrycia (trawa sztuczna lub naturalna). Właściwe działanie systemu zapewniają sterowniki mikroprocesorowe w oparciu o pomiary temperatury w strefie korzeniowej oraz temperatury i wilgoci nawierzchni. System grzewczy działa w pełni automatycznie, w zależności od uzyskanych danych z poszczególnych czujników, bez przemarzania gruntu i zalegania śniegu. Chroni również warstwę korzeniową trawy przed przegrzaniem oraz udrażnia system odwodnienia boiska. Elektryczne podgrzewanie boiska dzięki zastosowanej automatyce umożliwia pełną kontrolę działania, wizualizację oraz archiwizację danych, co czyni system ekonomicznym w eksploatacji.

Ogrzewanie boisk piłkarskich – Lechia Gdańsk

Stadion Lechii Gdańsk jest piątym z kolei boiskiem piłkarskim ogrzewanym elektrycznie. Do wykonania systemu użyliśmy specjalnych kabli grzejnych typu DEVIsport DSM3. Ogrzewanie boiska zostało podzielone na pięć stref grzewczych o łącznej mocy 785kW i powierzchni ogrzanej 7900m2. Użytkowanie ogrzewania odbywa się przemiennie z oświetleniem boiska. Kable grzejne w formie mat zostały zamontowane w trakcie przebudowy płyty boiska w strefie odsączającej, na głębokości 25cm.

Równomierność rozłożenia kabli grzejnych na całej powierzchni podgrzewania, mała bezwładność oraz komputerowa automatyka przyczyniły się do ograniczenia kosztów eksploatacji. Ogrzewanie boiska jest w pełni wizualizowane oraz wyposażone w system wizyjny z obrotową kamerą boiskową. System podgrzewania boiska umożliwia nadzór On-line, zarządzanie oraz sprawdzenie obecnej sytuacji na boisku z dowolnego miejsca na świecie.

Ogrzewanie boisk piłkarskich – Amica Wronki

Stadion klubu AMICA we Wronkach jest pierwszym w Polsce boiskiem piłkarskim z elektrycznie podgrzewaną płytą. Dla potrzeb tego przedsięwzięcia opracowaliśmy sposób montażu systemu w formie specjalnych kabli grzejnych mocowanych do budowlanej siatki poliolefinowej. Gotowe maty grzejne zostały rozłożone i przytwierdzone do płyty boiska. Precyzyjny montaż oraz równe odstępy między kablami grzejnymi przyczyniły się do równomiernego rozkładu temperatury. Elektryczne ogrzewanie boiska we Wronkach okazało się skuteczne oraz ekonomiczne w eksploatacji, czego dowodem są kolejne realizacje ogrzewania elektrycznego boisk piłkarskich nie tylko w kraju.

 

1 komentarz do “Elektryczne ogrzewanie boisk piłkarskich”

Możliwość komentowania została wyłączona.