Ogrzewanie schodów – Kable grzewcze

Ogrzewanie schodów - kable grzewcze

Ogrzewanie schodów zewnętrznych

Elektryczne ogrzewanie pod powierzchnią schodów skutecznie likwiduje śliskość i zmniejsza ryzyko
niebezpiecznych wypadków. Schody, które mają konstrukcję litą nie potrzebują izolacji termicznej,
gdy przestrzeń pod schodami jest otwarta i narażona na bezpośrednie działanie mrozu, zaleca się
wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej.
Ogrzewanie schodów zewnętrznych to koniec z odśnieżaniem i pełne bezpieczeństwo użytkowania !

Ogrzewanie schodów - Instalacje przeciwoblodzeniowe
Rozmieszczenie elementów systemu
ogrzewania schodów

 

Kable grzewcze układamy w formie 3-4 przebiegów wzdłuż stopni, zachowując stały odstęp pomiędzy
sąsiednimi odcinkami. Zaczynając przy samej krawędzi stopni ( ok.3-5 cm) kabel grzejny montujemy
z odstępem co ok. 7-8 cm. Przy obliczaniu wymaganej długości kabla należy wziąć pod uwagę długość
3-4 przebiegów dla każdego stopnia oraz wysokość podstopnic, po których prowadzony będzie kabel
grzejny. Kable układa się bezpośrednio na powierzchni schodów z zastosowaniem taśmy montażowej
i zalewa następnie warstwą betonu o grubości 2-5 cm. Innym sposobem montażu jest ułożenie kabla
grzewczego w wcześniej przygotowanej bruździe i zalanie rzadką masą elastycznego kleju do ogrzewania
podłogowego. Ogrzewaniem schodów zewnętrznych możemy sterować prostymi termostatami
z czujnikiem powietrznym, umieszczonym pomiędzy kablami grzejnymi lub sterownikiem, w oparciu
o czujnik mierzący temperaturę i wilgoć.

Kabel grzejny DEVIflex 18T 

Jednostronnie zasilane kable grzejne DEVIflex 18T – ogrzewanie podłogowe pomieszczeń (podłogi betonowe), usuwanie oblodzenia rur spustowych, ogrzewanie schodów, chodników, podjazdów.

Ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe
Kabel grzejny DEVI DEVIflex 18T

Przejdź do sklepu internetowego www.ogrzewanie-elektryczne.pl

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe z zastosowaniem:
termoregulatora Devireg 850

Devireg 850 III z zasilaczem 24 V- termoregulator firmy DEVI
Devireg 850 III z zasilaczem 24 V- termoregulator firmy DEVI

Przejdź do sklepu internetowego www.ogrzewanie-elektryczne.pl

Powszechnie znane systemy przeciwoblodzeniowe firmy DEVI instalowane na powierzchniach gruntowych i konstrukcjach znajdujących się na zewnątrz budynków obsługiwane są przez nowoczesne termostaty Devireg 850. Zmodernizowane oprogramowanie termostatu umożliwia współpracę z dwoma niezależnymi systemami grzejnymi i czterema czujnikami. Czujniki mogą być instalowane na dachach, w rynnach i rurach spustowych, pod powierzchnią chodników i placów parkingowych oraz w innych miejscach narażonych na oblodzenie i zaleganie śniegu. Jednoczesna współpraca z czujnikami temperatury i wilgotności znacznie zmniejsza zużycie energii oraz poprawia ogólną skuteczność działania systemu grzejnego.

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe z zastosowaniem:
termoregulatora DEVI – Devireg 330, -10ºC-+10ºC

Termostat DEVI - Devireg 330, -10ºC-+10ºC
Termostat DEVI – Devireg 330, -10ºC-+10ºC

Przejdź do sklepu internetowego www.ogrzewanie-elektryczne.pl

Termostaty Devireg™ 330 (-10 … +10 °C) są często stosowane w instalacjach chłodniczych (np. w chłodniach) i przeciwoblodzeniowych (np. do ochrony schodów, drzwi, garaży, rynien, chodników, rurociągów i innych obiektów wymagających dogrzewania). Termostaty w wersji ‑10…+10 °C współpracują z drutowym czujnikiem temperatury umieszczonym w ogrzewanym lub chłodzonym obszarze. Ze względu na uproszczenie układu elektrycznego, funkcja umożliwiająca kontrolowane zmniejszenie temperatury w porze nocnej jest niedostępna.

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe schodów

-przykład jak można kablami grzejnymi niewielkiej mocy /0,79kW/ oraz termoregulatorem devireg 330 wykonać system ogrzewania przeciwoblodzeniowego.
Ogrzewanie załącza się automatycznie po spadku temperatury poniżej wcześniej ustawionego progu,
a dzięki czujnikowi umieszczonemu pomiędzy kablami wyłącza się po uzyskaniu górnej granicy, tj. po usunięciu śniegu lub oblodzenia.

Ogrzewanie schodów
Ogrzewanie schodów


 

artykulsklep

 

 

Sklep Internetowy ELTOM