Instalacje przeciwoblodzeniowe – ogrzewanie rynien i dachów

Ogrzewanie rynien i dachów - kable grzewcze

SYSTEMY DACHOWE

Systemy grzejne DEVI mogą być zainstalowane na niemal wszystkich rodzajach dachów, gdzie skutecznie likwidują nagromadzenia śniegu i lodu, zapewniają drożność rynien i zapobiegają uszkodzeniom dachu i fasady spowodowanych przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody. Ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzającą wodę oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu. Kable grzejne powinny być instalowane wzdłuż krawędzi dachu oraz w miejscach, gdzie możliwe jest powstawanie nagromadzeń śniegu i lodu.

Usuwanie oblodzenie za pomocą kabli grzewczych

 

Nowoczesne termostaty devireg™ zapewniają dużą skuteczność systemu grzejnego przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Termostaty współpracują z zewnętrznymi czujnikami, dzięki którym system może dostosować swą wydajność do aktualnych warunków atmosferycznych, a włączenie i wyłączenie zasilania następuje w odpowiednio dobranych momentach. Dachowe systemy grzejne instalowane są głownie w rynnach i na skrajnych fragmentach poszycia dachowego, w rynnach wewnętrznych na dachach wielospadowych i w pionowych rurach spustowych.

 

ogrzewanie_rynien_i_rur_spustowych
Ogrzewanie rynien i rur spustowych

 

Moc zainstalowana

Moc zainstalowana przypadająca na metr kwadratowy powierzchni dachu (W/m2) zależy od rodzaju konstrukcji dachowej oraz lokalnych warunków atmosferycznych. Dachy można podzielić na dwie grupy: 1) Dachy zimne są dobrze izolowane i charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Gdy słońce topi śnieg, na dachu zimnym powstają sople i nawisy śnieżne. 2) Dachy ciepłe są słabo izolowane, a topienie śniegu i lodu następuje w wyniku przenikania ciepła z wnętrza budynku. Woda ze stopionego śniegu spływa w dół i zamarza przy krawędzi dachu. Sytuacja taka występuje często, gdy strych wykorzystywany jest na cele mieszkalne. Z tego powodu moc instalacji rynnowej na dachach ciepłych powinna być wyższa niż na dachach zimnych. Moc kabli grzejnych stosowanych w instalacjach dachowych powinna wynosić 15-25 W/m. W szczytowych partiach dachów pokrytych materiałami palnymi i mięknącymi pod wpływem ciepła (np. papa) moc kabla grzejnego nie powinna przekraczać 20 W/m. W typowych warunkach moc zainstalowana dachowego systemu grzejnego jest zbliżona do mocy stosowanej do ogrzewania konstrukcji naziemnych.

Rynny znajdujące się przy krawędzi dachu wymagają mocy rzędu 30-40 W/m. Uzyskanie takiej mocy może wymagać równoległego ułożenia dwóch odcinków kabla np. DEVIsafe 20T (DTCE) LINK.

Montaz_ogrzewania_rynien_kabel_grzejny_DEVI_m
Ogrzewanie rynien kablem grzejnym

 

Ogrzewanie rynien i rur spustowych

Ogrzewanie rynien -kabel należy układać wzdłuż rynny w obu kierunkach, tak by osiągnąć wymaganą moc cieplną. W większości przypadków wystarczające są dwa odcinki kabla.

 

Ogrzewanie rynien:

Mocowanie kabla grzejnego w rynnie
Mocowanie kabla grzejnego w rynnie

Rynny i rury spustowe powinny być ogrzewane przez instalację wspólną, w szczególnych przypadkach, przez dwie osobne instalacje.

W rynnach standardowych utrzymanie odpowiedniego odstępu C-C pomiędzy sąsiednimi odcinkami kabla osiąga się za pomocą specjalnych uchwytów montażowych do rynien (LINK)  i rur spustowych (LINK), które umożliwiają nieprzesuwne zamocowanie kabla. Stosujemy 3 uchwyty na 1 metr bieżący rynny. W pionowych rurach spustowych zawiesza się łańcuch metalowy (LINK) na poprzeczce stalowej (LINK),  w którym montujemy  uchwyty do rur spustowych (3szt./mb łańcucha). Jeżeli długość kabla wprowadzonego do rury spustowej nie przekracza 50 cm, stosowanie łańcucha nie jest konieczne. W rynnach i korytach niestandardowych kable można mocować np. przy pomocy plastikowej taśmy montażowej (LINK) lub stalowej devifast (LINK).

Jeżeli stosowany będzie kabel grzejny devi-iceguard 18 z samoczynnym ograniczaniem mocy, na ogół wystarcza ułożenie jednego metra kabla na metr bieżący rynny.

Instalacje w rurach spustowych wykonane z kabla grzejnego devi-iceguard™ nie wymagają stosowania łańcucha metalowego.

Dowiedz się więcej na temat ogrzewania dachu:

www.ogrzewaniedachu.pl

Lub na naszym sklepie internetowym:

artykulsklep

Sklep Internetowy ELTOM