Ogrzewanie podjazdów kablami grzejnymi

Ogrzewanie podjazdów - kable grzewcze

Ogrzewanie podjazdów

Systemy przeciwoblodzeniowe instalowane są najczęściej na parkingach, podjazdach samochodowych, chodnikach, schodach na zewnątrz budynków, rampach i placach załadunkowych.

Moc zainstalowana

Ogrzewanie podjazdów? Chcąc określić moc instalacji grzejnej w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni konieczne jest uwzględnienie różnych czynników. Najważniejsze z nich to lokalizacja danej instalacji, sposób wykonania instalacji oraz rodzaj stawianych przed nią wymagań. W zależności od rodzaju ogrzewanej powierzchni i czasu wymaganego do roztopienia śniegu i lodu przyjmuje się moc rzędu 300-400W/m2. Większa moc wymagana jest w przypadku instalacji układanych na mostach i rampach ładunkowych, które są narażone na działanie wiatru i niskiej temperatury także od spodu. Dla tego rodzaju konstrukcji moc systemu grzejnego powinna być zwiększona nawet o 50%. Z tego powodu zaleca się wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej zapobiegającej utracie ciepła od spodu konstrukcji, a jeżeli wykonanie takiej izolacji jest niemożliwe, należy stosować moc rzędu 300-500W/m2. Do instalacji przeciwoblodzeniowych zaleca się kable grzejne o mocy nie mniejszej niż 17W/m oraz maty o mocy 300W/m2 i większej.

Instalacja pod płytami betonowymi

Instalując kable grzejne pod nawierzchnią z płyt należy zachować szczególną ostrożność, aby kable nie doznały uszkodzeń mechanicznych. Teren na którym układa się instalację grzejną musi być całkowicie płaski oraz wolny od kamieni i innych ostrych przedmiotów. Wszystkie powierzchniowe zagłębienia muszą zostać dokładnie wypełnione i wyrównane. Kable grzewcze powinny znajdować się możliwie blisko płyt w warstwie piasku o grubości 2-3cm.

Instalacja zalewana betonem

Metody układania kabli i mat w instalacjach zalewanych betonem są zbliżone do opisanego w punkcie dotyczącym nawierzchni płytowych. Aby zapobiec przemieszczaniu kabli podczas wylewania betonu, konieczne jest ich unieruchomienie poprzez np. zamocowanie do metalowych elementów zbrojenia. Masa betonowa musi dokładnie wypełnić całą przestrzeń pomiędzy kablami tak, by w ich otoczeniu nie powstały żadne szczeliny powietrzne. Masa betonowa nie może zawierać ostrego żwiru i kamieni, które mogą spowodować uszkodzenie kabli. Pierwsze włączenie instalacji grzejnej może nastąpić po około 30 dniach od wylania betonu. Oporność kabla i izolacji powinny zostać skontrolowane przez elektryka przed i po wylaniu masy betonowej.

Podjazdy

Instalacja grzejna na podjazdach samochodowych zapewnia ich przejezdność bez względu na warunki atmosferyczne. Instalacja grzejna może być ułożona na:
1) całej powierzchni podjazdu,
2) tylko w miejscach które stykają się z oponami pojazdów.

Przy dużym natężeniu ruchu i dużym nachyleniu podjazdu zalecana jest pierwsza z opcji. Drugie rozwiązanie może być stosowane na małych podjazdach do garaży i domów prywatnych. W przypadku instalacji grzejnych na podjazdach o dużym nachyleniu, może okazać się konieczne wykonanie kanału odpływowego, który będzie odprowadzał wodę ze stopionego śniegu i lodu. Należy pamiętać, że kanał odpływowy musi być również chroniony przed zamarzaniem.

Ogrzewanie podjazdów oraz chodników
Przykład rozmieszczenia maty, kabla grzejnego, sterownika i czujników na zjeździe do garażu

Mata grzejna DEVIsnow 300T

Mata grzejna DEVIsnow 300T
Mata grzejna DEVIsnow 300T

Przejdź do sklepu internetowego www.ogrzewanie-elektryczne.plJednostronnie zasilana mata grzejna z ekranem ocgronnym.

Własności:
– duża wytrzymałość na zgniatanie
– odpornośc na promienie UV
– wysoka moc jednostkowa
– trudnopalna
– ekran na całym obwodzie kabla
– bezołowiowa

Ogrzewanie podjazdów

Przykład obliczeniowy – Ogrzewanie podjazdów 

Instalacja grzejna będzie układana na typowym podjeździe o długości 10m i szerokości 3m. Ogrzewane będą wyłącznie pasy o szerokości 0,5m, które stykają się z oponami podjazdów. Przyjmujemy moc 300W/m2, która będzie dostarczona przez matę grzejną.
1) Powierzchnia pod którą zostanie ułożona mata wynosi: 10m x 0,5m x 2 = 10m2.
2) Całkowita moc instalacji: 10 m2 x 300W/m2 = 3000W.
3) Wybieramy matę do ogrzewania przeciwoblodzeniowego (LINK) np. devimat DSIA-300/230V o wymiarach 0,5×19,2m i mocy 2900W, która po rozłożeniu ogrzeje powierzchnię 9,6m2. Dla ochrony kanału odpływowego wybieramy kabel grzewczy np. DTIP-18 o mocy 134W i długości 7m (LINK). Do sterowania można wybrać profesjonalny termostat devireg 850 z czujnikiem gruntowym temperatury i wilgoci (LINK) lub termostat devireg 330 z czujnikiem temperatury (LINK).

 

Ogrzewanie podjazdów oraz chodników
Instalacja grzejna na podjazdach samochodowych zapewnia ich przejezdność bez względu na warunki atmosferyczne
Ogrzewanie podjazdów oraz chodników
Ogrzewanie podjazdów, ogrzewanie przeciwoblodzeniowa- montaż

artykulsklep

 

 

Sklep Internetowy ELTOM